Na jazyky s úsměvem

Vstupte do světa online výuky.
Učte se chytře. Dělejte pokroky.
Domluvte se během 3 měsíců.Vytvořte si studentský účet
a pusťte se do studia! :-)


Co o mých kurzech říkají studenti?

"Kurz angličtiny byl perfektní, skvěle připravené studijní materiály, hodně komunikace a spoustu nových informací bez přílišného učení mučení a samozřejmě výborná lektorka vždy nabitá pozitivní energií. :) Za svůj život jsem se setkala s různými lektory či učiteli a Petra je jedna z nich, o kterých můžu říct s klidným srdcem, že je výborná. A svou práci odvádí na jedničku a ještě k tomu s úsměvem. :)"

Lucie Horáčková
recepční
(angličtina)

"Výborně vedené a dobře připravené hodiny s úžasnou technologickou podporou. Šlo o výuku na dálku – přínos je naprosto srovnatelný s osobním setkáním. Oceňuji také množství dodatečných materiálů, které slouží k další přípravě. Vyučující je velmi sympatická."

Markéta Dvořáčková
vysokoškolský pedagog
(angličtina)

"Hodiny s Petrou sú skvelé, komunikácia nám nikdy neviazne. Petra dokáže veľmi dobre a s trpezlivosťou vysvetliť čokoľvek je potrebné. Či už gramatiku, výslovnosť alebo slovnú zásobu, to všetko si vďaka Petre stále zlepšujem. S Petrou som maximálne spokojná. V hodinách chcem aj naďalej pokračovať."

Martina Bančejová
letuška rakouských aerolinií
(angličtina a němčina)

"Lessons with Petra are always instructive and fun. Petra is a professional and friendly teacher. Petra is also very patient, heroically patient - I would say - considering the kind of student I am. In fact she is probably one of the few teachers able to understand my dreadful English made of words in half or bad pronounced, facial mimicry and gestures of hands. ;-)"

"Lekce s Petrou jsou vždy poučné a zábavné. Petra je profesionální a přátelská učitelka. Petra je také velmi trpělivá, heroicky trpělivá - řekl bych - s ohledem na typ studenta, kterým jsem. Ve skutečnosti je pravděpodobně jednou z mála lektorek schopných porozumět mé strašlivé angličtině, která se skládá z napůl nebo špatně vyslovených slov, z mimiky a gest. ;-)"

Riccardo Geminiani
italský spisovatel literatury pro děti
(angličtina)

"Petra is a wonderful teacher and beyond patient. She is such a great conversationalist. It never feels awkward and she is able to correct me without stopping the flow of conversation. Her insights are very helpful."

"Petra je vynikající učitelka a její trpělivost nezná mezí. Je výborná partnerka pro konverzaci. Náš rozhovor nikdy nevázne a Petra je schopná mě opravit, aniž by tím narušila plynulost naší konverzace. Její připomínky jsou velmi užitečné."

Nicole Anthony
americká lékařka
(čeština pro cizince)

"Petra is always well prepared and able to customize each lesson. She is enthusiastic and she is working with the student as a team and not as just a teacher. I really recommend Petra for the beginner like me and also for more advanced students."

"Petra je vždy dobře připravená a schopná přizpůsobit každou lekci podle potřeby. Je nadšená a pracuje se studentem jako s týmem, ne jako učitelka, ale jako parťák. Petru velmi doporučuji začátečníkům, jako jsem já, ale i pokročilejším studentům."

Diego Nicoletti
manažer mezinárodního obchodu, Nestlé, Švýcarsko
(němčina)

"I really enjoyed the lesson as always. Studying with Petra is fun! I just have to accustom myself to Czech pronunciation!"

"Hodina mě moc bavila jako vždy. Učit se s Petrou je zábava! Jen si musím zvyknout na českou výslovnost!"

Makiko Kawashima
vysokoškolská učitelka japonštiny, The Japan Foundation, Japonsko
(čeština pro cizince)